Regulamin

 1. Regulamin określa zasady zamawiania produktów w sklepie internetowym Simple Pattern, zwanym dalej Sklepem, działającym pod adresem www.simplepattern.pl. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest Joanna Wróbel, wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą SIMPLE PATTERN Joanna Wróbel, ul. Traugutta 45, 38-400 Krosno, NIP 6842496045, Regon: 363159707.

Regulamin korzystania ze sklepu

 1. Umowa Kupna-Sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem korzystającym ze Sklepu zwanego dalej Klientem, a Sklepem.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Klient otrzymuje następnie potwierdzenie, które zostaje wysłane na adres e-mail podany w formularzu. W przypadku zamówień indywidualnych należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową: simplepattern24@gmail.com w celu nawiązania współpracy.
 3. Składając zamówienie Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych.
 4. Zamówienia można składać 24h na dobę. Realizowanie zamówień odbywa się w godzinach pracy Sklepu: od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Sklep poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu. W przypadku dokonania wpłaty i braku potwierdzenia należy skontaktować się ze Sklepem pisząc na adres: simplepattern24@gmail.com.
 6. Czas realizacji zamówienia na produkty z oferty stałej wynosi 7 dni roboczych. Termin realizacji zamówień indywidualnych wynosi do 14 dni roboczych. Jeśli w skutek nieprzewidzianych okoliczności termin realizacji ulegnie wydłużeniu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez wiadomość e-mail.
 7. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Klienta wraz z dowodem sprzedaży. Na życzenie może zostać wystawiona faktura (bez podatku VAT).
 8. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przesyłki, kontaktując się poprzez mail simplepattern24@gmail.com. W przypadku chęci rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części) po jego opłaceniu należy jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem. Zwrot odpowiedniej należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta.
 9. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wykonane własnoręcznie.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych na jego stronach, bądź wprowadzania w nich zmian.
 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży Sklep przeznaczyć może ograniczoną liczbę towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Za zamówione towary oraz przesyłkę Klient może zapłacić, wybierając jedną z poniższych form płatności:
  1. przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego,
  2. poprzez serwis płatności PayPal,
  3.  płatność gotówką podczas odbioru osobistego.

SIMPLE PATTERN Joanna Wróbel
Ul. Traugutta 45
38-400 Krosno
Bank PEKAO S.A.
Nr konta bankowego: 60124023111111001065964777
Nr SWIFT: PKOPPLPW
Nr IBAN: PL60124023111111001065964777

 1. Czas oczekiwania na wpłatę wynosi 7 dni od daty zakupu. Nieopłacone zamówienia będą anulowane.
 2. Towar jest wysyłany w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty na naszym koncie.
 3. Jeśli w skutek nieprzewidzianych okoliczności termin wysyłki ulegnie wydłużeniu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez wiadomość e-mail.
 4. Zakupiony towar wysyłany jest na terenie oraz poza granicami Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD. Klient przed odebraniem przesyłki zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i sporządzić protokół szkody, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń. Należy skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
 5. Przewidywany czas dostawy na terenie Polski od momentu wysłania przesyłki nie powinien przekraczać 2 dni roboczych, w przypadku przesyłek zagranicznych – 5 dni roboczych. Sklep nie bierze odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie zawinione przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską.
 6. Odbiór osobisty może odbyć się wyłącznie pod warunkiem uzgodnienia terminu z właścicielem sklepu. E-mail oraz numer kontaktowy Sprzedającego znajduje się na stronie „KONTAKT”.

Zwroty i reklamacje

 1. Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie. Klient powinien powiadomić Sklep o decyzji odstąpienia od umowy poprzez wysłanie e-maila na adres simplepattern24@gmail.com. Wraz z odsyłanym produktem należy załączyć pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy.
 3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Musi być kompletny i w żaden sposób niezniszczony. Zwracany towar musi zostać przesłany z nienaruszoną metką, w opakowaniu firmowym – wraz z dowodem zakupu na adres: SIMPLE PATTERN Joanna Wróbel, ul. Traugutta 45, 38-400 Krosno.
 4. Sklep gwarantuje zwrot równy płatności otrzymanej od Klienta, obejmującej cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów przesłanych jako przesyłka za pobraniem. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie przelany na podane przez Klienta konto w terminie 3 dni od dostarczenia zwrotu towaru.
 5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktów dostępnych w sklepie Simple Pattern wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą być podstawą reklamacji oraz zwrotu zakupionych towarów. Reklamacji nie podlegają produkty spersonalizowane oraz wykonane na indywidualne zamówienie.
 6. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt Klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w opakowaniu firmowym, z metką w stanie niezmienionym, bez widocznych śladów użytkowania.
 7. W przypadku chęci reklamacji danego towaru należy skontaktować się ze Sklepem poprzez wysłanie e-maila na adres simplepattern24@gmail.com. W treści e-maila należy opisać wadę produktu. Dodatkowo do wiadomości należy dołączyć potwierdzenie przelewu za reklamowany towar. Klient przesyła na swój koszt towar wraz z dowodem zakupu.
 8. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, a gdy wymiana nie będzie możliwa zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki na wskazane przez Klienta konto bankowe. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji.
 9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
 10. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Postanowienia końcowe

 1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sklepu i są chronione prawami autorskimi. Zakazuje się kopiowania, rozpowszechniania i komercyjnego wykorzystywania informacji zawartych na stronie www.simplepattern.pl bez zgody właściciela Sklepu.
 2. Dane osobowe Klienta wykorzystywane będą przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym www.simplepattern.pl oraz informowania o promocjach.
 3. Wszelkie błędy wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania Sklepu, np. w skutek awarii lub aktualizacji danych będą prostowane drogą e-mailową z Klientem.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.simplepattern.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Newslettera poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Simple Pattern Joanna Wróbel  z siedzibą w Krośnie, ul. Traugutta 45, NIP 6842496045 REGON 363159707.

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 4. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 5. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis simplepattern.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.